Kaj so terjatve in kdaj terjatve zastarajo

Vas zanima kaj so terjatve in kdaj terjatve zastarajo? Odgovore na vprašanja boste našli v prispevku spodaj.

Kaj so terjatve

Terjatve so v odnosu do premoženjsko-pravnih in drugih razmerij zasnovana pravica zahtevati od izbrane osebe plačilo dolga, dobavo blaga ali opravljeno storitev.

Ko določeno podjetje proda blago in/ali opravljeno storitev, za to izstavi račun. Vsak račun ima rok plačila. Dokler račun ni plačan, zahtevo smatramo kot terjatev.

Vemo, da je poslovno okolje prežeto z negotovostjo. Redki so primeri, ko podjetja takoj prejmejo plačilo za dobavo blaga in/ali opravljeno storitev. Podjetja delujejo na način, da blago in/ali opravljeno storitev prodajo na odložen rok plačila. To pomeni, da podjetje čaka od 30 pa vse tja do 90 ali celo več dni, da prejme plačilo za dobavo blaga in/ali opravljeno storitev. Rešitev, da podjetje v najkrajšem možnem času prejme sredstva za prodano blago in/ali opravljeno storitev je, da proda terjatev v sklopu storitve “odkup terjatev/prodaja terjatev”. Omenjeno storitev nudi podjetje Prva finančna agencija, ki poleg te nudi še faktoring in druge finančne storitve. Izvedite več o finančnih storitvah v prispevku “Kaj pomeni pobot terjatev in zakaj le-ta predstavlja enega izmed načinov za zmanjšanje finančne nediscipline”.

Več o odkupu terjatev preverite v prispevku “Odkup terjatev – Prodaja terjatev” 

Medtem, ko si lahko več o faktoringu pogledate v videu spodaj.

 

Faktoring omogoča izboljšanje likvidnosti podjetij, več o tem si preberite v članku “Kako likvidnost podjetja omogoča prihranek pri stroških”, “Domači faktoring vpliva na izboljšanje likvidnosti podjetja” in Viri financiranja podjetij (odkup terjatev, faktoring) za izboljšanje lastne likvidnosti

Splošno znano je, da dolgi plačilni roki v praksi povzročajo zamude pri plačilu. 

Pojav, ko podjetja zamujajo s plačilom ali plačila nikoli ne izvedejo, imenujemo plačilna nedisciplina. Le-ta velja za pogost in negativno sprejet pojav v slovenskem poslovnem okolju. Razlogi za plačilno nedisciplino so različni in v tem prispevku ne bodo predmet razprave.

Kdaj terjatve zastarajo

Na vprašanje “kdaj terjatve zastarajo” ni mogoče podati enoznačnega odgovora. Zastaralni rok (v večini) primerov začne teči prvi dan po dnevu, ko je upnik imel pravico terjati izpolnitev obveznosti.

To pomeni, če je zadnji dan za plačilo 22.11., začne zastaralni rok teči 23.11. Nastopi pa takrat, ko se izteče zadnji dan z zakonom določenega časa.

Zelo pomembno je, da upniki pravočasno izterjajo lastne dolžnike. V kolikor tega ne storijo pravočasno, lahko njihova terjatev zastara. To pomeni, da dolžnik svojo obveznost še vedno lahko izpolni, a ga upnik nima pravice terjati za zastarano terjatev.

Terjatve, ki zastarajo v roku enega leta, zastaranje prične teči po poteku leta, v katerem je terjatev dospela v plačilo.

Zanimivost: Dolžina zastaralnega roka, ki lahko traja med 1 in 10 leti, je odvisna od vrste dolga (občasna terjatev, pravica, terjatev iz gospodarske pogodbe, odškodninska terjatev itd.).

kdaj-terjatve-zastarajo

Če ni drugače določeno, je zastaralni rok pet let, v kolikor ni drugače določeno z Obligacijskim zakonikom (OZ).

Kako s preverbo bonitete podjetja do zmanjšanja tveganja poslovanja

Podjetja lahko dandanes zmanjšajo in omejijo poslovna tveganja in sicer s preverbo bonitete (bonitete prijava) v aplikacijo EBONITETE.SI, kjer lahko preverijo ali je njihov obstoječi ali potencialni poslovni partner prepoznan kot finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Tako se že v zgodnji fazi posla prepričajo o tem ali poslovni partner redno plačuje obveznosti oziroma če s plačili zamuja. Velika verjetnost je namreč, da bo z rednimi plačili zamujal tudi v prihodnosti.

Iz tega razloga je preverba plačilnega indeksa pa tudi drugih finančnih kazalnikov poslovnega partnerja nujna, v kolikor se želi podjetje še pred vstopom v nov posel prepričati o tem, da njegov poslovni partner dobro posluje.

Več o boniteti, bonitetni oceni in izračunu bonitete podjetja si lahko preberete v prispevku “Kaj so bonitete, zakaj so pomembne in kako poteka izračun bonitete?”.

Poslovno okolje je prežeto z različnimi negotovostmi. Ena izmed negotovosti je tudi verjetnost, da podjetja za prodano blago in/ali opravljeno storitev ne bodo prejela plačila ali pa bo dolžnik s plačilom zamujal. Izjemno pomembno je torej, da upnik izterja dolžnika še preden se pri slednjem pojavi vprašanje, ki se glasi “kdaj terjatve zastarajo”. 

 

Viri: 

1- Bilanca stanja na Matija Zajšek

2- Financiranje podjetij na Seo-praktik.si

3 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com 

4 – Bonitetna ocena podjetja na RS Biro

5 – Bonitete na SRRS

6 – Plačilna nedisciplina na Večer.com

7 – Likvidnost podjetja na Seo-praktik.si

8 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com