Kako likvidnost podjetja omogoča prihranek pri stroških?

Vas zanima, kako pomembna je dobra likvidnost podjetja? Dodatno pa tudi to, kako dobra likvidnost dejansko omogoča prihranek pri stroških? V kolikor vas zanima na kak način (odkup terjatev, faktoring…) je mogoče izboljšati likvidnost podjetja, vas vabimo k branju tega prispevka.

Dobra likvidnost podjetja omogoča prihranek pri stroških

likvidnost-podjetja

Likvidnost je ključ do uspešnega poslovanja. Pri poslovanju ima namreč vsako podjetje določene obveznosti in stroške. V mislih imamo predvsem plače zaposlenih, obveznosti do dobaviteljev, obratovalni stroški itd.

Likvidnost in uspešno upravljanje likvidnosti je pomembno tudi za tista podjetja, ki sicer dobro poslujejo in imajo veliko prometa. Ravno pri tovrstnih podjetij se tekoče obveznosti in stroški lahko izkažejo za problematične.

Že manjši finančni zaplet lahko povzroči likvidnosti primanjkljaj. Le ta lahko slej vodi morda tudi v insolventnost podjetja. 

Likvidnost podjetja je torej ključna za učinkovito in uspešno poslovanje, ki omogoča sprotno pokrivanje tekočih obveznosti in stroškov.

Dodatno pa lahko likvidnost podjetja pripomore k prihranku pri stroških. Redno plačevanje tekočih obveznosti tako razbremeni skrbi povezane s financami, prav tako pa odpira vrata za ugodnejše poslovanje z dobavitelji. 

Dobavitelji si prizadevajo, da svojim kupcem dajejo čim krajše roke za plačilo, saj si želijo plačilo prejeti v najkrajšem možnem času. Dodatno pa svoje kupce motivirajo na način, da jim odobrijo dodatni popust (sconto), če odprte terjatve poravnajo npr. pred rokom plačila.

Tako podjetje v vlogi kupca ugodneje kupi blago in/ali opravljeno storitev, zaradi česar prihrani pri stroških. 

S predčasnim poplačilom dobavitelja, kupec postane v očeh dobavitelja zanesljiva in zaupanja vredna stranka.

Vse to in še več omogoča dobra likvidnost podjetja. Kadar je ta omajena, je potrebno poiskati finančne rešitve, ki podjetjem pomagajo premostiti likvidnostni krč. 

Na tem mestu opozarjamo tudi na previdnost, česar se je potrebno zavedati še pred vstopom v nov posel. Več o tem si lahko preberete v prispevku Monitoring podjetij: Prevzemite ključ za uspešno poslovanje.

Preberite tudi članek Zakaj je vpogled v poslovanje podjetij tako pomemben

Odkup terjatev in faktoring kot obliki financiranja za stalno likvidnost

odkup-terjatev-faktoring

Poleg bančnih posojil, ki veljajo za kompleksen in dlje trajajoč postopek, sta odkup terjatev in faktoring odlični rešitvi za izboljšanje likvidnosti podjetij.

Odkup terjatev predstavlja obliko financiranja, ki praviloma velja za enkraten dogodek. Podjetja ga uporabljajo takrat, kadar prodajo blago in/ali opravljeno storitev z odloženim rokom plačila. Odložen rok plačila pomeni, da je rok za plačilo daljši (od 30 pa vse do 90 in več dni). Dolgo čakanje na plačilo lahko hitro vodi v likvidnostni primanjkljaj podjetja.

Podjetje ima namreč tudi samo veliko vsakomesečnih obveznosti, ki jih mora poravnati. Dolgo čakanje na plačilo s strani svojih kupcev pa lahko povzroči, da nima zadostne količine likvidnih sredstev, s katerimi bi lahko takoj poravnala vse odprte obveznosti.

Na tem mestu nastopi finančna storitev odkup terjatev, ki omogoča takojšnje financiranje odprtih terjatev. Odkup terjatev in faktoring kot finančni storitvi ponujajo različne faktoring hiše, ki redno kupujejo odprte terjatve in nato prejemajo plačila s s strani dolžnik. Upnik v takem primeru v sorazmerno kratkem času prejme sredstva (do 100%), s pomočjo katerih poravna vse svoje odprte obveznosti ali jih morda uporabi za investicije in rast podjetja.

Več o tem, Kaj pomeni odkup terjatev oz. prodaja terjatev in Kateri so razlogi za odkup terjatev pravnih oseb si lahko preberete v predloženih povezavah.

Medtem pa faktoring predstavlja širšo in dolgoročnejšo obliko financiranja v primerjavi z odkupom terjatev.

Faktoring predstavlja alternativno obliko financiranja podjetij, s pomočjo katere se podjetje lahko redno financira. Faktoring omogoča odkup terjatev (obstoječih ali bodočih) do določenega ali več kupcev (na daljše časovno obdobje).

Faktoring tako zagotavlja takojšen vir financiranja, ki pripomore k izboljšanju likvidnosti podjetij.

Podrobneje si o odkupu terjatev in faktoringu preberite v prispevku Viri financiranja podjetij (odkup terjatev, faktoring) za izboljšanje lastne likvidnosti.

Faktoring tako zagotavlja takojšen vir financiranja, ki pripomore k izboljšanju likvidnosti podjetij.

Če vas zanimajo vrste faktoringa, vas vabimo k branju prispevka Domači faktoring vpliva na izboljšanje likvidnosti podjetja.

Tekom prispevka smo spoznali, kako pomembna je dobra likvidnost podjetja in na kak način lahko podjetje prihrani pri stroških. Dodatno pa smo predstavili 2 pomembni obliki financiranja (odkup terjatev, faktoring), ki poleg ostalih ukrepov v sklopu procesa za upravljanje likvidnosti, pripomorejo k izboljšanju likvidnosti podjetij.

Viri:

1 – Faktoring na Kolektim.si

2 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com

3 – E BONITETE.SI na Večer.com

4 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

5 – Monitoring podjetij na Finance.si