Kateri so razlogi za odkup terjatev pravnih oseb?

Odkup terjatev pravnih oseb predstavlja finančno storitev, s pomočjo katere podjetje pridobi sveža denarna sredstva in ohranja likvidnost. Vas zanima, kako poteka postopek za odkup terjatev?

 

Kaj pomeni odkup terjatev pravnih oseb?

odkup-terjatev-pravnih-oseb

Odkup terjatev pravnih oseb omogoča, da podjetje odproda terjatve do svojega kupca posredniku oz. faktoring hiši. To stori v upanju, da bo lahko v čim krajšem časovnem obdobju dostopala do svežih denarnih sredstev.

Težava namreč nastane takrat, ko podjetja poslujejo na način, da prodajo blago in/ali opravljeno storitev na odložen rok plačila. Prodaja na odložen rok plačila pomeni, da lahko rok plačila znaša od 30, 60, 90 ali celo več dni.

Dolgo čakanje na denarna sredstva pa lahko vodi v likvidnostne težave. Podjetje, ki čaka na lasten denar iz naslova prodaje, ima tudi samo lastne dobavitelje, s katerimi morda nima sklenjenih tako ugodnih pogojev za plačilo, kot jih samo nudi svojim strankam. V kolikor nima zadostne količine likvidnih sredstev se lahko znajde v finančnih težavah.

Podjetje se lahko znajde v situaciji, ki ni več zmožno plačevati rednih obveznosti, kar imenujemo nelikvidnost, dlje trajajoča nelikvidnost pa lahko vodi tudi v insolventnost podjetij.

Iz tega razloga se podjetja, ki poslujejo na odložen rok plačila, pogosto odločajo, da bodo vse nezapadle terjatve do kupcev prodala. Storitev, ki nudi prodajo terjatev imenujemo “odkup terjatev pravnih oseb”. Odkup terjatev pravnih oseb imenujemo tudi prodaja terjatev. Gre za obliko financiranja, ki omogoča prodajo vse nezapadlih terjatev.

Praviloma velja za enkraten dogodek in omogoča likvidnost podjetij in stabilnost denarnega toka. To pomeni, da lahko podjetje v krajšem časovnem obdobju prejme sveža denarna sredstva (tudi v roku 24 ur), ki bi jih sicer čakalo od 30, 60, 90 ali celo več dni.

Sveža denarna sredstva lahko koristi za predčasno plačilo dobaviteljev, s čimer si pridobi tudi popust na celotno vrednost blaga in/ali izvedene storitve. Odkup terjatev pravnih oseb prinaša torej prihranek pri stroških. Preverite, kako likvidnost podjetja omogoča prihranek pri stroških

Dodatno pa lahko podjetje prejeta denarna sredstva uporabi za nove poslovne priložnosti (investicije, širitev na druge trge itd.). 

V kolikor potrebujete dolgoročnejšo obliko odkupa terjatev, vam na tem mestu predstavljamo fakotring. Faktoring predstavlja odkup terjatev do enega ali več kupcev in traja daljše časovno obdobje. Faktoring velja za finančno storitev, s pomočjo katere se podjetje lahko dlje časa redno financira. Poznamo več vrst faktoringa. V prispevku “Domači faktoring vpliva na izboljšanje likvidnosti podjetja” spoznajte različne oblike le-teh”.

Kako poteka odkup terjatev pravnih oseb?

odkup-terjatev-pravnih-oseb-prodaja-terjatev

Postopek za odkup terjatev pravnih oseb je za izkušeno faktoring hišo kot je Prva finančna agencija sila preprost. Omenjena faktoring hiša postopek opravi hitro, natančno in profesionalno. H kvalitetno izvedeni finančni storitvi pripomorejo predvsem dolgoletne izkušnje na trgu.

Več o tem, “Kaj pomeni odkup terjatev oz. prodaja terjatev”, si lahko preberete v predloženi povezavi.

odkup-terjatev-pravnih-oseb

Postopek poteka za odkup terjatev pravnih oseb poteka na način, da: 

KORAK 1:

Podjetje svojemu kupcu izda račun z dogovorjeno zapadlostjo za dobavo blaga in/ali opravljeno storitev.

KORAK 2:

Fakturo/račun posreduje faktoring hiši oz. finančni družbi Prva finančna agencija d.o.o.

KORAK 3

Faktoring hiša oz. finančna družba potrdi odkup računa in pripravi dokumentacijo za odkup skupaj s pogodbo o odkupu terjatev. Dolžnik (kupec) potrdi obstoj terjatev in potrdi obvestilo o odstopu terjatev.

Ko faktoring hiša oz. finančna družba prejme podpisano dokumentacijo, nakaže do 100% vrednosti sredstev glede na višino fakture/računa, zmanjšano za njihovo provizijo s pripadajočim DDV.

KORAK 4:

Dolžnik/kupec faktoring hiši oz. finančni družbi poravna plačilo v dogovorjenem roku.

KORAK 5:

Faktoring hiša oz. finančna družba izplača preostalo vrednost računa/fakture.

Vsako podjetje stremi k rasti in vsako podjetje si želi poslovati uspešno. Za uspešno poslovanje pa je potreba po zdravem denarnem toku ključna. Potreba po zavedanju, da je poleg kratkoročnega financiranja (odkup terjatev do pravnih oseb) izjemno pomembno tudi zavarovanje terjatev.

Plačila na odložen rok oz. dolgi plačilni roki vodijo v neplačila oz zamujanje s plačili, kar strokovno imenujemo plačilna nedisciplina. V prispevku “Kaj pomeni pobot terjatev in zakaj le-ta predstavlja enega izmed načinov za zmanjšanje finančne nediscipline” si lahko preberete več na to temo in obenem spoznate še druge načine za zmanjšanje plačilne nedicipline v poslovnem okolju.

Kako lahko s pomočjo uporabe aplikacije E BONITETE.SI vplivamo na lastno likvidnost?

preverba-bonitete-e-bonitete-si

Poleg odkupa terjatev in faktoringa kot virov financiranja podjetij, si lahko v prispevku “Viri financiranja podjetij (odkup terjatev, faktoring) za izboljšanje lastne likvidnosti” več preberete tudi o tem, kako preverba bonitete podjetij (sicer posredno) vpliva na izboljšanje lastne likvidnosti.

Kljub temu bomo tudi v tem prispevku namenili nekaj besed o tem, kako lahko s pomočjo aplikacije EBONITETE.SI vplivamo na lastno likvidnost.

Glede na trenutno situacijo in dane gospodarske razmerje (posledice Covid-19 in njenih različic, vojna v Ukrajini, splošna rast cen,…) je bolj kot kadarkoli prej pomembno, da vsako podjetje preveri poslovanje obstoječega ali potencialnega poslovnega partnerja.

Trenutne gospodarske razmere so še dodatno povzročile povečanje različnih finančnih in nefinančnih tveganj, katere z eno besedno zvezo imenujemo kar poslovna tveganja. 

Poslovna tveganja predstavljajo pojav, kateremu se v poslovnem okolju ni mogoče v celoti izogniti. Lahko se jih zmanjša in omeji. Slednje je mogoče urediti tako, da podjetje s pomočjo verodostojne bonitetne ocene oz. ocene tveganja, prikazane v aplikaciji E BONITETE.SI, oceni poslovanje lastnega partnerja.

S preverbo bonitetne ocene svojega poslovnega partnerja, podjetje pridobi celovito sliko o poslovanju slednjega in s tem tudi natančno informacijo o tem, ali poslovni partner velja za finančno zanesljiv gospodarski subjekt. 

Obenem je smiselno omeniti, da prav bilanca stanja in izkaz poslovnega izida zagotavljata ključne vhodne podatke pri ocenjevanju tveganja podjetja, ki ga strokovno imenujemo bonitetna ocena.

Preverba bonitete poslovnih partnerjev je smiselna tudi zaradi tega, ker sta likvidnost podjetja in denarni tok odvisna od plačilne sposobnosti poslovnega partnerja (kupca).

Vsled tega lahko povzamemo, da je preverba bonitete podjetij v EBONITETE.SI eden izmed pomembnejših ukrepov, s pomočjo katerega lahko podjetje (sicer) posredno vpliva na lastno likvidnost.

Odkup terjatev pravnih oseb je eden izmed učinkovitejših načinov za izboljšanje likvidnosti podjetja. Če tudi vas zanima odkup terjatev do pravnih oseb ali faktoring, nam dovolite, da vam pomagamo najti optimalno rešitev. 

Viri:

1 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

2- Financiranje podjetij na Seo-praktik.si

3 – Odkup terjatev/prodaja terjatev na Večer.com 

4 – Bonitetna ocena podjetja na RS Biro

5 – Bonitete na SRRS

6 – Plačilna nedisciplina na Večer.com

7 – Likvidnost podjetja na Seo-praktik.si

8 – Faktoring/factoring na Matija Zajšek.com

9 – Bilanca stanja na Matija Zajšek

10 – Bonitete na Večer.com

11 – Bonitete podjetij na ŠGZ