Poznate mehansko prezračevanje z rekuperacijo in hibridno prezračevanje?

Mehansko prezračevanje z rekuperacijo je učinkovit način prezračevanja, saj omogoča zagotavljanje svežega zraka v stavbi, hkrati pa ohranja prijetno temperaturo v notranjosti.

Prezračevanje prostorov je zelo pomembno zato, da v prostorih ohranjamo čist in svež zrak in tako ustvarjamo pogoje za zdravo življenje. Mehansko prezračevanje vključuje uporabo mehanskih elementov in naprav kot so; ventilatorji, rekuperatorji, centralni prezračevalni sistemi in elementi za distribucijo in regulacijo zraka. V primerjavi z naravnim prezračevanjem omogoča boljšo kontrolo prezračevanja, njegova slabost pa so višje cene in bolj zahtevno vzdrževanje in vgradnja.

Ali poznate vse oblike mehanksega prezračevanja?  V preteklosti je bilo nekaj vrst prezračevanja že predstavljenih. Več o njih si lahko preberete na povezavah spodaj.

Poznamo:

Danes vam predstavljamo osnovne značilnosti mehanskega prezračevanja z rekuperacijo in hibridnega prezračevanja.

Mehansko prezračevanje z rekuperacijo

Gre za učinkovit sistem prezračevanja, ki omogoča enakomerno porazdelitev svežega zraka po prostoru, hkrati pa izrablja toploto iz izrabljenega zraka, s katero se segreje zrak, ki se vpihuje v prostor. Ta vrsta prezračevanja kombinira mehansko prezračevanje in rekuperacijo.

Da se to doseže se uporabi rekuperator toplote, ki iz iztrošenega zraka, izloči toploto in z njo ogreje zrak, ki se vpihuje v prostor. S tem se zmanjša potreba po ogrevanju ali hlajenju zraka, posledično so zato nižji tudi stroški energije.

Elementi, ki sestavljajo rekuperacijsko mehansko prezračevanje:

 • Rekuperator toplote: Ta element je bistvo tega sistema. Omogoča prenos toplote iz zraka, ki se odvaja iz prostora, na zrak, ki se v prostor dovaja. Rekuperator toplote je lahko izdelan iz različnih materialov (aluminija, plastike, keramike,…). Deluje na principu prenosa toplote med dvema zračnima tokovoma.
 • Ventilator: Ventilator s svojim delovanjem potiska zrak po prezračevalnih kanalih. Na trgu obstajajo različne vrste ventilatorjev, ki se razlikujejo glede na moč in učinkovitost.
 • Filtri: Filtri odstranjujejo iz zraka nečistoče in delce, ki bi lahko negativno vplivali na zdravje. Filtri se razlikujejo po stopnji filtriranja in vrsti nečistoč, ki jih odstranjujejo.
 • Dovodni in odvodni prezračevalni kanali: Po dovodnih kanalih se zrak dovaja v prostor, odvodni kanali pa odvajajo iztrošen zrak iz prostorov.
 • Nadzorna enota (velja enako kot pri centralnem prezračevalnem sistemu, katerega povezavo na njegov opis najdete zgoraj)
 • Regulatorji pretoka zraka
 • Distributivni elementi: Prezračevalni difuzorji, prezračevalne rešetke in prezračevalni ventili omogočajo enakomerno porazdelitev zraka v prostoru in povečujejo udobje. V primeru, ko za svoje stanovanje hitro potrebujete prezračevalno rešetko, si lahko jeklene prezračevalne rešetke iz zaloge , ki jih ponuja podjetje TRGO-MOKK pogledate na povezavi.

Prednosti:

 • Energijska učinkovitost: Ker rekuperacijski sistem omogoča prenos toplote iz odpadnega zraka na vpihovan zrak to pomeni, da ni potrebe po ogrevanju svežega zraka. To pa pomeni nižjo porabe energije, nižje stroške ogrevanja in hlajenja prostora.
 • Dobra kakovost zraka: tudi ta sistem zagotavlja svež zrak, brez vlage in mikrobov.
 • Ugodnejše bivalno okolje: dovod svežega zraka je konstanten, zato se v zimskih mesecih izognemo občutku prepiha, poleti pa ni vlage.
 • Okoljska trajnost:  Ker so ti sistemi varčni pri porabi energije, to vpliva na zmanjšanje ogličnega odtisa in ohranjanju okolja.

Trajnostni vidik je pri tem sistemu glavna prednost.

Slabosti:

 • Cena: Ti sistemi so običajno dražji od ostalih oblik prezračevanja.
 • Redno vzdrževanje, drugače obstaja možnost negativnega vpliva na zdravje ljudi. Če vzdrževanja ne izvajamo redno, to vpliva na kakovost zraka, ki ga dihamo in na učinkovitost sistema. Nečist zrak lahko negativno vpliva na zdravje ljudi. Zato je potrebno redno čiščenje filtrov in prezračevalnih kanalov.
 • Omejitve pri uporabi: Pri zelo nizkih ali zelo visokih temperaturah, so ti sistemi lahko manj učinkoviti.

Hibridno prezračevanje

Hibridno prezračevanje je sistem prezračevanja, ki združuje prednosti naravnega in mehanskega prezračevanja, da zagotovi čist in svež zrak v prostoru. Od kombiniranega prezračevanja se razlikuje po tem, da kombinira mehansko prezračevanje in naravno dovodno prezračevanje. In pri tem uporablja senzorje in avtomatsko regulacijo pretoka zraka, medtem, ko je pri kombiniranem prezračevanju regulacija ročna.

Naravno dovodno prezračevanje pomeni dovajanje zraka v prostor skozi okna in druge zunanje odprtine, kot so npr. zračniki za fasado. Zračniki za fasado so običajno namenjeni zajemu svežega zraka iz zunanjosti. Več o različnih vrstah in oblikah rešetk za zračnike si lahko preberete na strani podjetja TRGO-MOKK.

Hibridno prezračevanje deluje tako, da izkorišča naravni pretok zraka skozi okna in druge odprtine v ovoju stavbe, kadar so klimatske razmere ugodne. V primeru slabih klimatskih razmer, pa se sistem preklopi na mehansko prezračevanje, ki zagotavlja ustrezno količino svežega zraka v prostoru. Na ta način se doseže optimalno udobje, hkrati pa se zmanjša poraba energije.

Sestavni elementi hibridnega prezračevanja:

 • Zračniki in odprtine, okna omogočajo naraven dotok zraka v prostor. Na notranjo stran odprtine lahko vgradite tudi rozete za zračnike. Ponudbo rozet za zračnike podjetja TRGO-MOKK najdete na povezavi.
 • Prezračevalni kanali, ki povezujejo zračnike z mehanskimi prezračevalnimi napravam.
 • Mehanske prezračevalne naprave, kot npr. ventilator, ki s svojim delovanjem potiska zrak po prezračevalnih kanalih.
 • Senzorji za nadzor kakovosti zraka, merijo koncentracijo ogljikovega dioksida in vlage v zraku in omogočajo avtomatsko uravnavanje delovanja prezračevalnega sistema.
 • Nadzorni sistem spremlja kakovost zraka in uravnava delovanje prezračevalnega sistema.
 • Regulatorji temperature uravnavajo temperaturo zraka, ki se dovaja v prostor.

Prednosti:

 • Sistem omogoča učinkovito in energetsko varčno prezračevanje.
 • Enostavna namestitev
 • Dobra kakovost zraka: kombinacija naravnega in mehanskega prezračevanja zagotavlja konstanten pretok svežega zraka v prostor, kar je ključno za ohranjanje dobre kakovosti zraka in zdravja stanovalcev.

Slabosti:

 • Odvisnot od okoljskih pogojev: naravni pretok zraka skozi zračnike in okna je odvisen od vremenskih razmer, kar lahko vpliva na učinkovitost hibridnega sistema.
 • Zahtevnejše upravljanje: hibridni sistem zahteva natančno nastavljanje parametrov za optimalno delovanje, kar lahko zahteva nekaj časa in truda.
 • Potreba po rednem vzdrževanju za učinkovito delovanje sistema
 • Odvisnost od električne energije

Na vprašanje katera vrsta mehanskega prezračevanja je najboljša ni enoznačnega odgovora, saj na izbiro ustreznega sistema vpliva več dejavnikov, npr. velikost prostora, lokacija, število prebivalcev oz. uporabnikov, podnebje, temperatura. Prav tako pa na izbiro vplivajo tudi želje in proračun porabnika. Zato je priporočljivo, da se pred vgradnjo katerega koli sistema posvetujete pri različnih strokovnjakih, ki ponujajo različne sisteme in šele tako boste ugotovili kateri sistem je najboljši za vaš primer

Kdaj potrebujemo zunanji fasadni zračnik? (srnica.si)