Teambuilding za otroke

Otroci, v svojih najrazličnejših fazah razvoja, potrebujejo različne zadolžitve in aktivnosti za, po eni strani, pomiritev  njihovega duha, po drugi strani za sprostitev, po tretji pa za učenje in razvoj. Zato je v zadnjih letih izjemno na svoji popularnosti začel pridobivati teambuilding za otroke.

teambuilding za otrokeOtroci se pretežno družijo spontano in skozi življenje, igro in zabavo, pogosto ne potrebujejo organiziranega upravljanja s časom, z namenom, da se pač preprosto družijo in igrajo ter zabavajo.

A vse več staršev (in podjetij, ki imajo te starše zaposlene v svojih podjetjih) pa zadnja leta ugotavlja, da otroci, tu in tam, in seveda v odvisnosti od potreb in njihove starosti tudi potrebujejo vodeno organizacijo njihovega druženja.

Saj jim le ta prinaša več koristi, kot, če jih prepustimo lastni domišljiji in igri.

Zakaj je teambuilding za otroke vedno bolj popularen?

Ciljana in vodena organizacija otroškega druženja je zato imenovana in v svetu prepoznana kot teambuilding za otroke.

Tovrstne delavnice za otroke so seveda najprej zapopadla podjetja, agencije in organizatorji na raznih počitniških destinacijah (ob plažah, ipd…), kjer je prvenstven cilj takšnih team building delavnic, otroke animirati z namenom, da ne poležavajo zgolj samo na plaži, obenem pa slednje tudi staršem nekoliko bolj pomaga k temu, da imajo več prostega časa na počitnicah in dopustu tudi sami.

A teambuilding delavnice za otroke zdaj počasi prevzemajo primat tudi v drugih sferah udejstvovanj. Tako lahko danes že najdete teambuildign za otroke za čas, ko so starši na službenih potovanjih, popoldanski otroški teambuilding, ki je organiziran z namenom animiranja otrok v času, ko nekateri starši v službo hodijo popoldan, doživljajski weekend team building (obiski adrenalinskih parkov, obiski escape roomov, dogodivščine in pustolovščine na prostem, ipd..) so vse team building aktivnosti, ki so organizirana z namenom animacije otrok.

Katera slovenska team building agencija je najbolj znana po organizaciji teambuildingov za otroke?

ETC Adriatic, ki jo že tako slovenska podjetja poznajo kot agencijo, ki organizira najbolj adrenalinske team building programe v Sloveniji, sodi med agencijami, ki pripravljajo odlične delavnice, specifično za otroke, med vodilne v Sloveniji. Za otroke so še posebej interesantni njihovi programi grand prx dirka in Bitka za prestol.

 

Tudi podjetja na lokalnih druženjih na katera želijo povabiti ogromno število zaposlenih (vključno z njihovimi družinami), organizirajo del druženja, ki je namenjen izkjučno zaposlenih, ob robu pa pripravijo stranske animacijske aktivnosti, ki so namenjene otrokom.

Ključno je, da teambuilding za otroke predstavlja vedno večjo dodano vrednost v vseh sferah človekovega ustvarjanja, bivanja in delovanja. In posledično se zato, zanj zanima vedno več ljudi in podjetij.

Več: Teambuilding Croatia

Oznake besed: teambuilding za otroke