Zavarovanje odgovornosti podjetja in zavarovanje zaposlenih izven delovnega časa

V kolikor ste že kdaj organizirali večji ali manjši poslovni dogodek za podjetje, team building v Sloveniji, piknik v Ljubljani, seminar ali srečanje, ste zagotovo slišali za vrsto zavarovanja, ki se nanaša na dotični dogodek in njegove udeležence. Smiselno se zdi, zavarovati odgovornosti podjetja in zavarovanje zaposlenih na dogodku izven delovnega časa. Udeleženci, ki bi lahko ob takšni ali drugačni nesreči utrpel finančne in druge izgube.  Zavarovanje zaposlenih na poslovnem  dogodku podjetja je smiselno v primerih, ko bi lahko udeleženci dogodka utrpeli poškodbe, izgube ali škodo na lastnini, ki bi jih morali plačati sami, če ne bi bili zavarovani. Zavarovanje udeležencev dogodka lahko zagotavlja finančno zaščito udeležencem v primeru nesreč, ki se lahko zgodijo med poslovnim dogodkom.

Podjetje organizira piknik izven delovnega časa, zaposlen pa si v okviru dogodka podjetja zlomi gleženj? Kaj pa sedaj? 

Zavarovanje odgovornosti podjetji
Zavarovanje odgovornosti podjetji

Zavarovanje zaposlenega izven delovnega časa

Zavarovanje zaposlenih izven delovnega časa se nanaša na zavarovanja, ki zaposlenim nudijo zaščito izven delovnega časa, ko niso na delu ali opravljajo kakršnihkoli aktivnosti, ki so povezane z podjetjem. Ta zavarovanja se lahko priskrbijo kot dodatna ugodnost zaposlenim ali kot del zaposlitvenih pogojev, ki jih ponujajo delodajalci.

Sklenitev zavarovanja udeležencev dogodka lahko organizatorjem dogodkov pomaga zagotoviti varnost in zaščito udeležencem, kar lahko poveča zaupanje in zadovoljstvo udeležencev ter izboljša njihovo izkušnjo na dogodku.

Priporočamo nezgodno zavarovanje vseh udeležencev  katere zavarovate v času trajanje vašega dogodka izven delovnega časa  v okviru piknika, team buildinga ali izleta. S takšnim zavarovanjem krijete invalidnost, odgovornost za osebe in stvari in nezgodo smeri.  Cena takšnih zavarovanje je približno 1 € / osebo

Zavarovanje odgovornosti poslovnega dogodka organizatorja dogodka

Zavarovanje poslovnega dogodka in udeležencev dogodka je vrsta zavarovanja, ki je namenjena zaščiti organizatorja dogodka in udeležencev pred odgovornostmi, ki bi lahko nastale med izvajanjem dogodka. Organizatorji dogodkov lahko sklenejo zavarovanje za različne vrste dogodkov, vključno s koncerti, poslovnim dogodkov, enodnevni izletom, sejmi, konferencami, porokami in drugimi javnimi prireditvami. Zavarovanje lahko krije škodo, ki bi lahko nastala zaradi nesreč, ki se zgodijo med dogodkom, kot so poškodbe, izgube ali škoda na lastnini, ki jo povzročijo udeleženci dogodka ali zunanji dejavniki, kot so naravne nesreče, požari ali kraje.

Poleg tega lahko zavarovanje dogodka in udeležencev krije tudi odgovornost organizatorja dogodka, če bi udeleženci ali drugi ljudje utrpeli poškodbe ali izgube zaradi napak, zanemarjanja ali malomarnosti organizatorja. Zavarovanje lahko vključuje tudi odgovornost organizatorja za morebitne kršitve zakonodaje ali predpisov med dogodkom.

Zavarovanje udeležencev poslovnega dogodka je pomembno iz več razlogov:

  1. Zaščita pred morebitnimi nesrečami: Poslovni dogodki lahko vključujejo številne dejavnosti, ki imajo potencialne nevarnosti, kot so športne aktivnosti, vožnja z vozili ali uporaba opreme. Zavarovanje udeležencev lahko pomaga zaščititi ljudi pred morebitnimi nesrečami in poškodbami.
  2. Finančna zaščita: Če se udeleženec poslovnega dogodka poškoduje ali povzroči škodo na drugi osebi ali lastnini, lahko zavarovanje pomaga pri kritju stroškov zdravljenja ali povrnitve škode. To lahko pomaga preprečiti finančno izčrpanost udeležencev ali podjetja, ki organizira dogodek.
  3. Zagotavljanje skladnosti s predpisi: V nekaterih primerih so podjetja zakonsko dolžna zagotoviti zavarovanje za udeležence poslovnih dogodkov, zlasti če gre za večje dogodke ali dogodke, ki vključujejo določene dejavnosti, kot so športne aktivnosti.
  4. Izgradnja zaupanja in odgovornosti: Zavarovanje udeležencev poslovnega dogodka lahko pokaže, da podjetje skrbi za svoje zaposlene in stranke ter da prevzema odgovornost za morebitne nezgode ali poškodbe. To lahko poveča zaupanje in ugled podjetja med udeleženci in javnostjo. V skladu s tem je zavarovanje udeležencev poslovnega dogodka ključnega pomena za zaščito ljudi, preprečevanje finančnih izgub in izpolnjevanje zakonskih obveznosti ter izgradnjo zaupanja in odgovornosti.

Kakšna zavarovanja mora imeti turistična agencija?

Turistične agencije v Sloveniji morajo imeti obvezna zavarovanja, ki jih zahteva Zakon o spodbujanju razvoja turizma (ZSRT-1). V kolikor organiziramo izlet ali potovanja za podjetje, je pomembno da nam potovanja organizira licencirana turistična agencija, saj ima s tem pokrito tudi del zavarovanj.

Med temi obveznimi zavarovanji za turistično agencijo so:

  1. Odgovornost turistične agencije: To zavarovanje krije odgovornost agencije za morebitne škode, ki jih povzročijo njihove storitve ali dejavnosti, kot so organizacija izletov, potovanj ali drugih turističnih storitev. To zavarovanje je obvezno za vse turistične agencije v Sloveniji.
  2. Zavarovanje likvidnosti: Turistične agencije morajo imeti tudi zavarovanje jamčevine, ki jamči povrnitev denarja strankam v primeru stečaja agencije. Ta zavarovanja je obvezno za vse turistične agencije v Sloveniji, ki ponujajo organizirana potovanja in izlete.
  3. Zavarovanje proti odpovedi potovanja: Turistične agencije lahko ponujajo tudi zavarovanje proti odpovedi potovanja, ki strankam omogoča povrnitev stroškov, če morajo odpovedati potovanje zaradi nepredvidenih okoliščin, kot so bolezen, nesreča ali naravne nesreče.

Samo licencirane turistične agencije imajo vsa potrebna zavarovanja za organizacijo poslovnih potovanj in organizacijo team buildingov.

Poleg teh obveznih zavarovanj si turistične agencije lahko priskrbijo tudi druga zavarovanja, ki jim pomagajo zaščititi svoje poslovanje in stranke, kot so zavarovanje proti kraji ali poškodbi opreme, zavarovanje proti civilni odgovornosti in podobno.

Zavarovanje zaposlenih izven delovnega časa
Zavarovanje zaposlenih izven delovnega časa

Kakšna zavarovanja mora imeti ponudnik aktivnosti?

Ponudnik aktivnosti se lahko sooča z različnimi tveganji, ki lahko ogrozijo njegovo poslovanje in finančno stabilnost. Zato je zelo priporočljivo, da ima ponudnik aktivnosti ustrezno zavarovanje v kolikor organizirate dogodek priporočamo, da preveriti tudi pri ponudniku kakšna zavarovanja ima sklenjena.

  1. Zavarovanje odgovornosti: Zavarovanje odgovornosti ali odgovornost za škodo je obvezno za večino ponudnikov aktivnosti. To zavarovanje ponuja zaščito v primeru, ko bi bil ponudnik aktivnosti tožen zaradi škode, ki jo je povzročil. Primeri vključujejo poškodbe, ki se zgodijo na aktivnosti ali škodo, ki jo povzroči oprema.
  2. Zavarovanje nezgod: Če se nezgoda zgodi med aktivnostjo, lahko povzroči resne poškodbe, ki bi lahko bile zelo drage. Zavarovanje nezgod ponuja zaščito za primer, ko se obiskovalec poškoduje med aktivnostjo, kar lahko pomaga preprečiti velike finančne izgube.
  3. Zavarovanje parkirišča

Ponudniki zavarovanj

Ponudniki zavarovanj dogodkov in udeležencev dogodkov so zavarovalnice, ki ponujajo specializirane produkte in storitve za organizatorje dogodkov in udeležence dogodkov. Poleg zavarovalnic, ki so specializirane za zavarovanje dogodkov in udeležencev, ponujajo ta zavarovanja tudi drugi zavarovalni posredniki, kot so npr. agencije za zavarovanje, ki se osredotočajo na določeno geografsko območje ali panogo. V kolikor organizirate team building na Hrvaškem se lahko obrnite na specializirane agencije na Hrvaškem.

Pri izbiri zavarovalnice ali agencije je pomembno preveriti, ali podjetje ponuja ustrezno kritje za določen dogodek in ali ima izkušnje s podobnimi specializiranimi dogodki za podjetja.