Kako izvajati marketing podjetja na spletu [nasveti + izjave in izkušnje podjetij]

Vsi tisti, ki vas zanima marketing podjetja na spletu, si lahko v nadaljevanju tega zapisa, preberete kateri so aktualni trendi v marketingu podjetij na internetu, kakšne so glavne koristi in prednosti, ki jih prinaša spletni marketing, kako se lotite marketinga svojega podjetja na internetu, kakšne imate možnosti za izvajanje trženja na spletu in tudi kako posamezne marketinške aktivnosti na različnih speltnih kanalih združevati v t.i. integrirani/celostni marketing podjetja na spletu.

Vsi, spodaj predstavljeni nasveti za trženje podjetja na spletu, so podprti tudi z izjavami nekaterih podjetij.

NAMIG: Izvajanja marketinga za podjetja se lahko lotite na 2 načina. Sami prevzamete naloge, ki jih marketing podjetja zahteva. Ali pa marketing prepustite zunanjim marketinškim agencijam. V primeru, da se odločite za samostojno izvajanje marketinga podjetja (ponavadi to velja za majhna in srednje velika podjetja ter freelancerje) in še nimate izkušenj v marketingu, obiščite ali opravite kak digitalno marketinški tečaj, mentorstvo ali izobraževanje. Pri tem se osredotočite na nišni, digitalni marketinški tečaj (npr: tečaj za marketing na Amazonu, tečaj za SEO optimizacijo spletnih strani, WordPress tečaj, itd…), da boste pridobljena znanja lahko takoj uporabili pri svojem marketingu.

Trendi v marketingu podjetij na spletu

Aktualni trendi pri marketingu in trženju podjetij na spletu so:

 • trženje preko socialnih omrežij (Instagram, Facebook,…)
 • marketinga podjetja na Googlu
 • prodaja na Amazonu
 • marketing na YouTubu
 • email marketing
 • btb marketing na LinkedIN-u

Spodnja raziskava prikazuje spletne kanale, ki jih za svoj marketing podjetja, v največji meri uporabljajo BTB podjetja (vir 1: 2020 B2B Content Marketing: What the Successful Do [New Research]

marketing podjetja

Zgornja slika prikazuje raziskavo v kateri so bili preučeni spletno marketinški kanali, ki jih v največji meri uporabljajo t.i. BTB podjetja. Iz slike je razvidno, da se največ podjetij, ki deluje v segmentu BTB trženja, s svojimi marketinškimi aktivnostmi, pojavlja na socialnih omrežjih, izmed ostalih spletnih kanalov pa sledi iskalni marketing (SEM), kamor spada PPC (plačljivo oglaševanje) in SEO (naravna, neplačljiva rast v iskalnikih).

Prednosti in koristi marketinga podjetij na spletu

Trženje/marketing podjetja na spletu prinaša podjetjem številne koristi in prednosti, pri čemer med glavne koristi sodijo:

 • večja prepoznavnost in vidnost podjetij na internetu (branding)
 • povečana prodaja in povečan doseg bazena kupcev in potencialnih poslovnih partnerjev (na BTB trgu)
 • izboljšana prepoznavnost dodane vrednosti podjetja družbi na splošno
 • nižji stroški promocije in oglaševanja podjetja v primerjavi z ostalimi, tradicionalnimi marketinškimi kanali (npr. časopisom, televizijo, radijem, plakati,…)
 • enostavnejše, hitrejše in učinkovitejše širjenje poslovanja na tuje trge
 • stroškovno bolj učinkovit marketing, ker je marketing podjetja na spletu bistveno bolj ciljan in merljiv
 • možnost interakcije s ciljno publiko (kar prikazuje spodnja slika (vir 2 – Digital Marketing vs Traditional Marketing: Which Produces Better ROI?):

O prednostih in koristih marketinga na spletu – izjava izvajalca Sanjski-Sopek.si

Slovenska, zdaleč najbolj poznana spletna cvetličarna in internetna stran za cvetlično dekoracijo porok, Sanjski-Sopek.si:

Glavne prednosti in koristi, ki jih prinaša konstantno izvajanje marketinga na spletu, se izražajo v nenehnem izboljševanju blagovne znamke, večji vidnosti obeh naši spletnih strani (sanjski-sopek in online trgovina) ter posledično, seveda, v vedno boljših prodajnih rezultatih. Marketing podjetja na spletu mora delovati usklajeno na vseh kanalih, način, ton in sploh komunikacijska sporočila morajo biti sinhornizirana, marketinške akcije usklajene s cilji, vse skupaj pa tudi, v vedno večji meri, ko podjetje raste, avtomatizirano. Glavne izzive podjetij, ki želite vzpostaviti učinkovit marketing na internetu, vidimo predvsem v povezovanju in izobraževanju kadrov, ki so vsak na svojem marketinškem kanalu, strokovnjaki, a morajo, skupno gledano, njihove aktinvosti, sporočati isto komunikacijsko sporočilo.

Kako se lotiti marketinga podjetja na internetu

Marketing podjetja se začne z naslednjimi koraki:

 • definiranjem ciljev in namena spletnega marketinga
 • definiranjem marketinške strategije/načrta za doseganje ciljev
 • izvajanjem marketinških spletnih aktivnosti
 • spremljanjem rezultatov marketinških aktivnosti
 • ponavljanjem dobrih marketinških praks iz učinkovitih identificiranih (iz tretje alineje teh korakov)

Vsa “umetnost” marketinga podjetij na spletu, se strne v zgoraj omenjenih 5 točk, ki jih definira tudi vsak kakovosten svetovalec ali agencija za marketing. Primere, kjer je opisano kaj podjetjem prinaša svetovanje za marketing, smo objavili na povezavi.

Kako pristopiti k marketingu na spletu – izjava Prva bonitetna agencija d.o.o.

Slovenska bonitetna hiša Prva bonitetna agencija do.o., ki na internetu izvaja marketing za svojo spletno stran ebonitete.si, kjer se lahko pridobi bonitetna ocena podjetja:

K marketingu na internetu je najbolj smiselno pristopiti strateško in celostno. Strateški pristop pomeni, da odpade vsaka hitra in premalo premišljena akcija in tudi vsi hipni navdihi, ki jih utegne kdorkoli v naši bonitetni hiši imeti glede spletnega nastopa in marketinga na internetu. Strateško pomeni načrtovano vnaprej. Celostni marketing na spletu sami razumemo kot poskus umestitve več, različnih spletnih kanalov v našo spletno zgodbo oz. plasiranje naše zgodbe, na enak način, različni spletni publiki, na različnih spletnih kanalih. Trenutno odlično pokrivamo SEO marketing in LinkedIn marketing. Ambicije pa imamo še z nekaterimi drugimi omrežji in predvsem vsebinskim in email marketingom.

Kako definirate marketinške cilje podjetja

Marketinški cilji podjetja se definirajo skozi prizmo konkurenčnih prednosti in talentov, ki jih podjetje poseduje, v primerjavi s konkurenti v panogi.

Podjetje bo učinkovito in uspešno gradilo svojo marketinško spletno zgodbo na internetu takrat, ko se bo “naslonilo” na svoje konkurenčne prednosti in talente. Če ima podjetje znanje ali potencial za učinkovit nastop na enem izmed spletnih kanalov, bo marketinške cilje smiselno najprej “loviti” na tistem kanalu. Seveda, hkrati ob zavedanju, da se na izbranem spletnem kanalu, sploh nahaja ciljna publika, ki bi jo produkti in storitve podjetij, sploh utegnili zanimati.

Spodnja slika prikazuje najpogostejše možnosti, proti katerim marketinškim ciljem se lahklo usmeri marketing podjetja (vir 3 – What is a Marketing Plan and How to Make One?)

marketinski cilji

Kako definirate marketinški načrt

Pomen tega, da je marketinški načrt zapisan, iz leta v leto, upošteva vedno več podjetij.

Poglejte spodnjo sliko:

zapisan marketinski nacrt raba

Iz zgornje raziskave lahko vidite, da delež tistih podjetij, ki si zapišejo svoj marketinški načrt oz. strategijo iz leta v leto raste (vir 4 – Essential content marketing statistics for 2020).

Osnova kakovostnega marketinškega načrta je torej odločitev, da bo ta zapisan.
Kakovosten marketinški načrt je strategija, ki določa s čim (kakšno vrsto spletnih vsebin), bomo kje (na katerem spletnem kanalu), kako (know how, dinamika,…) “nagovarjali” ciljno publiko. Več: Kako zastaviti strategijo digitalnega marketinga

Marketinške strategije in načrti so ponavadi obsežni dokumenti, ki jih podjetje sestavi skupaj z marketinškimi agencijami – v kolikor še ni izbrane odločitve za nastop in trženje na specifičnih spletnih kanalih. V kolikor obstaja že odločitev, da se bo podjetje marketinga lotilo na točno določenem, specifičnem kanalu (npr. SEO), se pripravi strategija za posamezen, izbran, dotični spletni kanal (npr. SEO strategija za organski/naravni nastop na Googlu). Primere različnih SEO strategij najdete na povezavi SEO strategije Seo-Praktik.si.

Ko je strategija za marketinške kanale zapisana in izdelana, se začne z izvajanjem aktivnosti po zapisani strategiji.

Kakovostna strategija vključuje tudi spremljanje rezultatov izvajanja strategije, prilagajanje strategije k izvajanju spletnih aktivnosti, ki so se izkazale kot najbolj učinkovite marketinške prakse ter konstantno učenje za implementacijo novosti in novih marketinških praks. Saj se internet tako hitro spreminja, da je v strategijo nujno potrebno vključiti tudi konstantno izobraževanje o digitalnem marketingu.

Posamezne možnosti za marketing podjetja na spletu

Najpogostejši in najbolj uporabljani marketinški spletni kanali so naslednji (vir 5 – The Digital Marketing Landscape And Ecosystem)

marketing kanali

Najbolj popularni marketinški kanali so:

Dodatno: Zgoraj podčrtana SEO optimizacija spletnih strani je podrobno razložena na povezavi Kaj je SEO.

O učinkovitosti različnih marketinških kanalov – izjava spletnih trgovin Bambini

Spletne trgovine Bambini, ne samo poznane domači javnosti in kupcem nosečniških in otroških oblačil, temveč tudi hrvaškim kupcem, z istoimensko trgovino www.Bambini.hr:

Nas kupci sicer pretežno poznajo že zaradi naših fizično postavljenih trgovin z otroškimi in nosečniškimi oblačili v vseh večjih nakupovalnih centrih širom države, a ti isti kupci, pogosto glas o nas, prenašajo tudi na splet. Kjer se je za nas najboljšo marketinško potezo zaenkrat pokazala SEO optimizacija spletnih strani. Z SEO optimizacijo se v Sloveniji borimo v samem vrhu najbolj iskanih ključnih besed na Googlu, povezanih z našo dejavnostjo. Zaradi teh uspehov pa smo se tudi za speltno trgovino na Hrvaškem odločili za isti marketinški pristop.

Kako združevati različne možnosti marketinga podjetij na več spletnih kanalih

Za mala in srednje velika podjetja je najbolj učinkovita pot do uspešnega marketinga na več spletnih kanalih ta, da se najprej priučijo in obvladajo enega ali največ 2 marketinška kanala, nato pa nadaljujejo in priključujejo še druge kanale.

Za večja podjetja je ponavadi najučinkovitejša pot do omni channel marketinga ta, da marketing podjetja prepustijo izkušenim digitalnim in marketinškim agencijam. Ki imajo iz nastopa na najrazličnejših marketinških kanalih, že bogate izkušnje.

O integraciji marketinških kanalov – trgovina Pohistvo123.si

Naša trgovina z regali za dnevne sobe in vsem ostalim pohištvom, pravzaprav, na internetu združuje različne kanale tako, da najprej naredimo “podlago” s pripravo spletne vsebine na blogu (vsebinski marketing in optimizacija spletnih strani), nato to vsebino promoviramo na Google my Business, čez kakšen dan ali dva sledi promocija na družabnih omrežjih, končamo pa s promocijo vsebine skozi email marketing.

O celostnem marketingu podjetja na spletu – Pikapolonica.si

Pikapolonica.si, ki na spletu prodaja celovit otroški program (otroške postelje, otroške sedeže, igrače za otroke, itd…):

Naš pristop k marketingu na spletu že ves čas svojega delovanja obravnavamo celostno. Zanimajo nas pravzaprav vsi najpomembnejši spletni kanali od družabnih omrežij, do vsebinskega marketinga in SEO ter tudi PPC nastop. Glavni izzivi celostne obravnave marketinga je usladitev ustreznih vsebin, kadrov in dinamike izvajanja časovno ustreznih spletnih aktivnosti. Rezultati na spletu, zaenkrat govorijo, da smo na odlični poti.

Viri in dodatne informacije:
Primer: Marketing spletne strani Sanjski-Šopek.si

 • 1 – 2020 B2B Content Marketing: What the Successful Do [New Research]
 • 2 – Digital Marketing vs Traditional Marketing: Which Produces Better ROI?
 • 3What is a Marketing Plan and How to Make One?
 • 4Essential content marketing statistics for 2020)
 • 5(vir 5 – The Digital Marketing Landscape And Ecosystem)