Meta opis & ključne besede [Uporabni nasveti kako ju vnovčiti za SEO optimizacijo)

Meta opis velja v svetu SEO optimizacije spletnih strani za enega izmed najpomembnejših elementov, ki jih Google upošteva pri uvrščanju spletnih strani v iskalnik. Pri tem je zelo pomembno, da v meta opis, na SEO ustrezen način, vključujete ključne besede.
Podrobnosti so, o tem kako optimizacija spletnih strani kot proces, ki spletnim stranem zagotavlja višje uvrstitve na Googlu, opisane, na povezavi SEO Slovenija.

Ena izmed nedavnih raziskav, v kateri je bilo raziskovano kako pogosto Google spreminja meta opis je dokazala, da kar 25,02% spletnih strani, ki so sicer uvrščene na vrhnje pozicije v Googlu (med 1 in 3), nima SEO ustrezno urejenih meta opisov (vir 2 – How Often Does Google Rewrite Meta Descriptions? (New Data Study):

meta opis seo ustreznost

Septembra 2019 je sicer Google, na svojem blogu Google Webmaster Central Blog, objavil, da Google pri uvrščanju spletnih strani v svoj iskalnik, ne upošteva meta oznak, vendar večina ustvarjalcev spletnih, SEO optimiziranih vsebin, to razume napačno, saj meta oznake (meta tags) in meta opis (meta description), nista eno in isto.

V kolikor ste v svetu spletne optimizacije, šele na začetku svoje poti, priporočamo zapis SEO optimizacija in 5 koristi, ki jih ta prinaša za podjetja

Kaj je meta opis

Meta opis je besedilo, ki se v isklaniku Google prikaže s sivimi črkami, pod naslovom spletne strani oz. spletne vsebine (ki je napisana z modrimi črkami).

Ker je, zraven SEO naslova, edini SEO element, ki je viden na Googlu, še preden uporabnik Googla, klikne na želeno spletno stran, je vloga meta opisa, izjemno pomembna za izboljševanje stopnje klikov na spletno stran.

Stopnja klikov na prikazano spletno stran na Googlu, se izračuna kot razmerje med številom koliko krat je prikazana posamezna spletna stran in številom dejanskih klikov na spletno stran.

Ta stopnja se imenuje CTR (click through rate). Če bi se, v teoriji, naša spletna stran, na Googlu, prikazala, v enem mesecu, 100 krat, hkrati pa bi v tem istem mesecu, na vseh teh 100 prikazov, vsi uporabniki Googla, kliknili na našo spletno stran, bi bila CTR stopnja 100%.

CTR stopnja se od panoge do panoge in od ene do druge ključne besede, zelo razlikuje, s pomočjo testiranja pa je mogoče CTR stopnjo, skozi čas, izboljševati. Ko želimo izboljševati stopnjo CTR, je spreminjanje in izboljševanje meta opisa, ena izmed dveh možnosti (zraven naslova spletne strani), ki vpliva na izboljšanje CTR.

Primer meta opisa za ključno besedo “adventni venčki”

meta opis adventni venčki

Na zgornji sliki je s sivimi črkami prikazan meta opis za spletno trgovino Sanjski-Sopek.si, za ponudbo v kateri so prikazani najrazličnejši adventni venčki (za na vrata, adventni venčki 2020, itd…)

Primer, ko lahko v meta opis vključite več ključnih besed (primer bonitete, boniteta, bonitete prijava,…)

Ker, vsaj iz vidika količine potrebnega časa za ustvarjanje spletnih vsebin, ni optimalno, če pišete za vsako ključno besedo, svojo spletno vsebino, hkrati pa pri tem povečate možnost, da se bo meta opis iz podobnih vsebin, iz vsebine v vsebino, ponavljal, je ena izmed možnosti, da več ključnih besed vključite v en meta opis.

meta opis vec kljucnih besed bonitete boniteta bonitete prijava

V meta opis na zgornji sliki, je za spletno stran ebonitete.si, vključenih več ključnih besed (bonitete, boniteta, boniteta podjetja, bonitete prijava,…).

NAMIG: Zelo podrobno o tem kaj je meta opis, je objavljeno na povezavi v kateri so s primeri, prikazani nasveti kako meta opis uporabiti za izboljšanje spletne prodaje.

Pomen ključnih besed v meta opisu

Vir slike 3: How To Write Page Titles and Meta Descriptions for SEO

Uporaba ključnih besed v meta opisih, ni priporočljiva zgolj iz vidika SEO optimizacije spletnih strani, temveč tudi iz ostalih vidikov:

  • če so ključne besede vključene v meta opis, to pomaga Googlu in uporabnikom bolje razumeti vsebino, ki je objavljena na strani
  • meta opis in raba ključnih besed bi morala biti formulirana tako, da na kratko povzameta vsebino spletne strani, hkrati pa ne zavajata z mikavnimi opisi in neresnicami, ki se skriva za klikom na prikazno spletno stran v Googlu
  • meta opisi in ključne besede bi v prvi vrsti morali biti napisani za uporabnike Google, ne za Google
  • meta opisi in raba ključnih besed v njih bi morala biti unikatna
  • meta opis bi skupaj z rabo ključnih besed moral izražati unikatno vrednost spletne vsebine, ki se skriva za klikom na spletno stran (v primerjavi z meta opisi ostali prikaznih spletnih strani na Googlu)

Primer pomena rabe ključnih besed v meta opisu za SEO uvstitev spletne strani na Googlu (ključna beseda vzmetnice)

Poglejte sliko:

meta opis kljucna beseda vzmetnice

Na zgornji sliki je prikazan trenuten vrsti red prikazanih prvih 4 spletnih strani za ključno besedo vzmetnice. Prva dva prikaza imata besedo vzmetnice, prikazano na začetku meta opisa, na tretje mesto je uvrščena spletna stran, ki ima besedo “vzmetnice” v meta opisu na drugem mestu, na četrtem mestu pa se nahaja spletna trgovina Pohištvo123.si, kjer so v meta opisu, “vzmetnice” omenjene šele v sredini meta opisa.

NAMIG: Meta opis in raba ključnih besed v meta opisih, sta močno povezana tudi s konverzijo spletnih strani. Za informativne spletne vsebine (optimizirane za informativne ključne besede), naj meta opis vključuje CTA-je (pozive k akciji), ki vabijo k prebiranju ostalih/več informacij (npr. preberi več, itd…). Za nakupne ključne besede, ki so optimizirane za nakune ključne besede, naj CTA-ji vodijo k nakupu (npr. kupi zdaj, akcija,…). Podrobneje je o izboljševanju konverzij spletnih trgovin, objavljen prispevek z naslovom Konverzija spletne trgovine.

Vpliv ključnih besed v meta opisu na SEO optimizacijo

V vodniku spletne hiše Moz (vir 4 – Meta Description) ocenjujejo, da je raba ključnih besed v meta opisu, drugi najpomembnejši onsite SEO faktor, ki odloča o tem kako Google razume in uvrsti spletno stran, v svojem iskalniku.

Nekatere druge SEO študije dokazujejo kako dodajanje (unikatnega meta opisa (vključno s ključnimi besedami za katere je optimizirana spletna vsebina)), izboljša CTR (vir 5 – How to Add Meta Descriptions in WordPress (Improve Click-Through Rate up to 5.8%):

meta opis vpliv ctr

Ena od super hitrih in enostavnih SEO rezerv, ki jih ima, v povezavi z rabo ključnih besed v meta opisih, ogromno spletnih strani, je ta, da v meta opisu, sploh ni omenjene ključne besede, spletna vsebina pa kljub temu že rangira visoko.

Tak primer je spodnji meta opis na spletni strani TriglavSkladi.si, kjer ključne besede “kako varčevati” sploh še ni vključene v meta opis, njihov vodnik z varčevalnim načrtom kako in zakaj varčevati pa se nahaja celo na 7. mestu, na Googlu:

meta opis kako varcevati

Ostale vsebine o SEO optimizaciji

Zanimive raziskave o meta opisu in ključnih besedah

Viri:

1 – The Importance of Meta Descriptions for SEO
2 – How Often Does Google Rewrite Meta Descriptions? (New Data Study)

3 – How To Write Page Titles and Meta Descriptions for SEO
4 – Meta Description
5How to Add Meta Descriptions in WordPress (Improve Click-Through Rate up to 5.8%)